top of page
Net zero energy and garbon.png

Wij streven naar optimale energie- en koolstofprestaties door te investeren in gebouwen die voldoen aan de nieuwste normen voor energie-efficiëntie. In overeenstemming met de doelstellingen van Parijs Proof streven wij ernaar dat de gebouwen in 2050 netto nul zijn. 

Doelstellingen

  • Rockfield zal net-nul gebouwen bereiken tegen 2050, met jaarlijkse reductiedoelstellingen in lijn met de Overeenkomst van Parijs

  • Al onze bezittingen hebben een groen energielabel met een minimum van A voor 80% van de gebouwen tegen 2030

bottom of page