top of page

Het Dutch Student & Young Professional Housing Fund (DSYPH) neemt al zes jaar op rij deel aan de ESG Benchmark GRESB, voorheen bekend als de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Zijn inzet voor de verduurzaming van de vastgoedsector werd in 2021 benadrukt met een toegekende score van 82/100. De prestaties van het fonds zijn ook erkend met een Green Star-rating, wat betekent dat DSYPH op alle onderdelen meer dan 50% heeft behaald. De doelstelling voor 2022 is om deze score te verbeteren.

DSYPH score 2021-2022.png

Maatschappelijke betrokkenheid

Werknemers zijn een belangrijke schakel voor succes. Ondanks dat veel werknemers van Rockfield Real Estate gedurende 2020 voornamelijk thuis hebben gewerkt, is een breed scala aan opties aangeboden voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Ten opzichte van 2019 is het aantal bijgewoonde trainingen en cursussen met 15 procentpunt gestegen en is het aandeel werknemers dat een specifiek ESG-gerelateerde training heeft gekregen met 33 procentpunt toegenomen. Daarnaast is met een interne enquête ingevuld door 98% van de werknemers onderzocht welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd. De resultaten laten zien dat werknemers (meer dan) tevreden zijn met hun plek binnen de organisatie, waarbij bruikbare feedback wordt meegenomen voor verdere verbetering.

Verder is het doel om een leefomgeving van hoge kwaliteit voor de huurders te realiseren, onder meer met de concepten Stunest en The Cohesion. Hierin staat community building centraal.​

Om de wensen van de bewoners te begrijpen, is er eind 2019 een enquête onder de huurders afgenomen en zijn op basis van de resultaten in 2020 actieplannen ontwikkeld per locatie. Uit de enquête bleek dat 90% van de meer dan 450 respondenten zeer enthousiast is over hun verblijf. Uiteindelijk heeft praktisch iedere respondent aangegeven opnieuw voor een Stunest of The Cohesion pand te kiezen als zij opnieuw zouden moeten zoeken naar een woonvertrek.

Ook wordt het zeer gewaardeerd dat de community managers 24/7 voor de huurders klaarstaan voor welke huurdersvraag dan ook. Naast het organiseren van verschillende community events rondom sport, eten, en (mentale) gezondheid, hebben de community managers zich in 2020 extra ingezet om een veilige woonomgeving te realiseren gedurende de COVID-19 pandemie. Deze events hebben zich niet beperkt tot enkel de bewoners van onze gebouwen; de omliggende buurten zijn hier ook bij betrokken. Zo heeft DSYPH meegedaan aan het Zeeburgertuin initiatief waarbij men aan de slag is gegaan met een grote buurtmoestuin.

Tot slot is er in 2020 gestart met, en zal in 2021 verder onderzoek worden gedaan naar de impact op de omringende buurten. Dit aan de hand van de ‘Leefbarometer’, waar gekeken wordt naar de indicatoren huisvesting, inwoners, veiligheid, voorzieningen en fysieke omgeving.

syunest.jpg
yoga.jpg

Milieubeheer

Alle gebouwen binnen DSYPH beschikken over een energielabel A. Dit betekent dat ze voldoen aan de hoogste energiezuinigheidseisen. Daarnaast beschikken alle gebouwen over een GPR duurzaamheidscertificaat, met een 7 als gemiddelde score.

Ook is er, door onder meer samen te werken met onze huurders, nutsbedrijven en dienstverleners, gedurende 2020 extra inzet verricht om een nog completer beeld te verkrijgen van het daadwerkelijke energie- en waterverbruik. Ten opzichte van voorgaande jaren is de dekkingsgraad voor de gebouwen aanzienlijk gestegen.

Naast de levering van elektriciteit, voorziet stadsverwarming een gedeelte van de gebouwen van warmte. Ten opzichte van 2019 is zowel het elektriciteitsverbruik als energie geleverd door stadsverwarming gereduceerd, met respectievelijk 19% en 15%. Daarnaast wordt sinds 2020 enkel groene elektriciteit ingekocht. Hierdoor is er voor 2020 een uitstoot van 0 kg/CO2e/m2 gerealiseerd, waar dit in 2019 nog 0.02 kgCO2e/m2 bedroeg. Ten slotte is de hoeveelheid opgewekte energie door PV-panelen op de gebouwen meer dan verdubbeld; van 134 MWh in 2019 naar 312 MWh in 2020.

Rockfield Real Estate label.jpg

Ondernemingsbestuur

Binnen Rockfield Real Estate staat de ESG Taskforce aan het roer van het behalen van onze ambities. In 2020 zijn hiervoor twee nieuwe talenten toegevoegd aan het team. Daarnaast hebben wij onze samenwerking met twee externe energie- en ESG-adviseurs verder uitgebouwd. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitrollen van verbetering, het waarborgen van de duurzaamheidsdoelstellingen, en de communicatie met interne en externe stakeholders.

Om nog beter te begrijpen welke ESG-componenten voor ons relevant zijn, verrichten wij momenteel een Materiality Review, om daar vervolgens ons beleid op aan te passen.

bottom of page