top of page

Algemeen

De Dutch Urban Living Venture (DULV) heeft in 2021 voor de tweede keer deelgenomen aan de ESG Benchmark GRESB, voorheen bekend als de Global Real Estate Sustainability Benchmark. De inzet om de vastgoedsector te verduurzamen werd in 2020 benadrukt met een toegekende score van 81/100 (komende van een score van 73 in 2020). De prestaties van het fonds werden ook erkend met een Green Star-rating, wat betekent dat DULV op alle onderdelen meer dan 50% behaalde. De doelstelling voor 2022 is om deze score te verbeteren.

DULV score 2021-2022.png

Maatschappelijke betrokkenheid

Werknemers zijn een belangrijke schakel voor succes. Ondanks dat veel werknemers van Rockfield Real Estate gedurende 2020 voornamelijk thuis hebben gewerkt, is een breed scala aan opties aangeboden voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Ten opzichte van 2019 is het aantal bijgewoonde trainingen en cursussen met 15 procentpunt gestegen en is het aandeel werknemers dat een specifiek ESG-gerelateerde training heeft gekregen met 33 procentpunt toegenomen. Daarnaast is met een interne enquête onder 98% van de werknemers onderzocht welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd. De resultaten laten zien dat werknemers (meer dan) tevreden zijn met hun plek binnen de organisatie, waarbij bruikbare feedback wordt meegenomen voor verdere verbeteringen.

Verder is het doel om een leefomgeving van hoge kwaliteit voor de huurders te realiseren, onder meer met de concepten The Cohesion. Hierin staat community building centraal, en wordt er gehoor gegeven aan nadrukkelijke wensen van huurders om hun leefomgeving zodoende continue te verbeteren.

Om de wensen van de bewoners te begrijpen, is er eind 2019 een enquête onder de huurders afgenomen en zijn op basis van de resultaten in 2020 actieplannen ontwikkeld per locatie. Uit de enquête bleek dat 90% van de meer dan 450 respondenten zeer enthousiast is over hun verblijf. Uiteindelijk heeft praktisch iedere respondent aangegeven opnieuw voor een Stunest of The Cohesion pand te kiezen als zij opnieuw zouden moeten zoeken naar een woonvertrek.

Ook wordt het zeer gewaardeerd dat de community managers 24/7 voor de huurders klaarstaan voor welke huurdersvraag dan ook. Naast het organiseren van verschillende community events rondom sport, eten, en (mentale) gezondheid, hebben de community managers zich in 2020 extra ingezet om een veilige woonomgeving te realiseren gedurende de COVID-19 pandemie. Deze events hebben zich niet beperkt tot enkel de bewoners van onze gebouwen; de omliggende buurten zijn hier ook bij betrokken.

Tot slot is er in 2020 gestart met, en zal in 2021 verder onderzoek worden gedaan naar de impact op de omringende buurten. Dit aan de hand van de ‘Leefbarometer’, waar gekeken wordt naar de indicatoren huisvesting, inwoners, veiligheid, voorzieningen en fysieke omgeving.​

syunest.jpg
yoga.jpg

Milieubeheer

In 2020 is het eerste pand The Cohesion Cobana in operatie gegaan. Dit gebouw beschikt over een energielabel A, en een GPR-score van 7.6. Voor toekomstige gebouwen die worden ontwikkeld of aangekocht is in 2019 en 2020 een ESG due dillengence beleid ontwikkeld. Met dit beleid garanderen wij dat toekomstige toevoegingen aan het Fonds minimaal dezelfde prestaties behalen.

Daarnaast is sinds de oplevering, door onder meer samen te werken met onze huurders, nutsbedrijven en dienstverleners, gedurende 2020 extra inzet verricht om een compleet beeld te verkrijgen van het daadwerkelijke energie- en waterverbruik. Dit moet leiden tot voldoende inzicht in de hoeveelheid verbruikte energie en water in 2020, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ten slotte zijn er in 2020 545 additionele zonnepanelen geïnstalleerd op The Cohesion Cobana, waardoor het totaal van het fonds op 711 zonnepalen uitkomt. ​

Rockfield Real Estate label.jpg

Ondernemingsbestuur

Binnen Rockfield Real Estate staat de ESG Taskforce aan het roer van het behalen van onze ambities. In 2020 zijn hiervoor twee nieuwe talenten toegevoegd aan het team. Daarnaast hebben wij onze samenwerking met twee externe energie- en ESG-adviseurs verder uitgebouwd. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitrollen van verbetering, het waarborgen van de duurzaamheidsdoelstellingen, en de communicatie met interne en externe stakeholders.

Om nog beter te begrijpen welke ESG-componenten voor ons relevant zijn, verrichten wij momenteel een Materiality Review, om daar vervolgens ons beleid op aan te passen.

bottom of page