top of page

Rockfield werkt aan community gedreven leefomgevingen in stedelijke gebieden. Wij bieden onze bewoners een thuis in een woongebouw met gezamenlijke voorzieningen en bouwen aan huurdersgemeenschappen met een sterke onderlinge betrokkenheid. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners in onze steden.

 

Aan de basis van deze overtuiging ligt onze visie op duurzaamheid. Voor Rockfield is een duurzame leefomgeving belangrijk, om een duurzame toekomst te bereiken voor onze investeerders, onze huurders, de buurten waarin we actief zijn en andere belanghebbenden waarmee we samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit cruciaal is voor het creëren van waarde op lange termijn.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid is bij Rockfield zorg voor zowel het milieu als de maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Wij en onze fondsen hebben dan ook een robuust duurzaamheidsbeleid, gebaseerd op de volgende doelstellingen:

 

Maatschappelijke betrokkenheid

o Het bouwen aan huurdersgemeenschappen met een sterke onderlinge betrokkenheid en het inspelen op de wensen van huurders.
o Het bieden van ruime kansen aan onze medewerkers voor hun ontwikkeling en betrokkenheid bij onze organisatie.
o Het zorgen voor concurrerende opbrengsten voor onze investeerders.

Milieubeheer

o Het beperken van de milieu- en klimaatverandering-gerelateerde impact van onze investeringen en ontwikkelingen.
o Het verminderen van onze impact op schaarse hulpbronnen door efficiëntie en het vergroten van het gebruik van duurzame materialen.
o Het vergroten van de veerkracht van onze portefeuilles tegen risico's van klimaatverandering.

 

Ondernemingsbestuur

o Het bieden van transparantie over onze activiteiten aan onze belangrijkste belanghebbenden.
o Het voldoen aan wet- en regelgeving verankeren in onze organisatie.
o Het borgen van gelijke kansen en rechten.

Daarnaast hanteert Rockfield de volgende ESG pilaren:

ESG Pilaren

Hiermee beogen we een bijdrage te leveren aan de volgende United Nations Sustainability Goals:

sdg-03.png
sdg07.png
sdg-11.png
sdg12.png
bottom of page