Bij Rockfield zetten we ons in voor een duurzame leefomgeving en daarmee voor een duurzame toekomst voor onze doelgroep, de gemeenschappen waarin we actief zijn en andere belanghebbenden waarmee we samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze toewijding een cruciale voorwaarde is voor het bereiken van waarde op lange termijn. Wij investeren in, creëren en beheren woon- en werkomgevingen voor volgende generaties. Onze concepten  bieden een huis met innovatieve voorzieningen, dat tot doel heeft de interactie tussen de leden van de gemeenschap te bevorderen.

Om dit engagement te ondersteunen heeft Rockfield een robuust ESG-beleid (Environmental, Social and Governance), dat ervoor zorgt dat onze besluitvorming op de lange termijn niet in het gedrang komt door kortetermijn doelen.

Doelstellingen

Het fungeert als een blauwdruk die is geïntegreerd in onze besluitvormings- en transactieprocessen op het gebied van investeringsbeheer en biedt een richtlijn die alle personeelsleden kunnen volgen. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

 

Maatschappelijke betrokkenheid
o We zullen doorgaan met het verrijken van onze huurdersgemeenschappen, en ook blijven voldoen aan de verwachtingen van huurders en deze overtreffen.
o Onze medewerkers ruime kansen bieden voor hun ontwikkeling en betrokkenheid bij onze organisatie.
o Zorgen voor superieure en concurrerende opbrengsten voor onze investeerders.

Milieubeheer
o Minimaliseer de milieu- en klimaatverandering-gerelateerde impact van onze investeringen en ontwikkelingen.
o Onze impact op schaarse hulpbronnen verminderen door de efficiëntie en het gebruik van duurzame materialen te maximaliseren.
o De veerkracht van onze portefeuilles tegen risico's van klimaatverandering vergroten.

 

Ondernemingsbestuur
o Onze belangrijkste belanghebbenden een aanvaardbaar niveau van transparantie over onze activiteiten bieden.
o Voldoen aan minimale wettelijke vereisten en, waar mogelijk, verder gaan dan naleving.
o Garanderen en bevorderen van gelijke rechten

Rockfield heeft een ESG Taskforce die verantwoordelijk is voor het identificeren van doelstellingen en het regelmatig monitoren van prestaties.

SDG's

We streven ernaar bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, in het bijzonder aan de volgende doelen:

sdg07.png
sdg-11.png
sdg-03.png
sdg12.png

Consulting

  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2021 by Rockfield Real Estate BV