top of page

De gebouwen van Rockfield zijn erop gericht om voorbereid te zijn op de toekomst: ze voldoen aan hoge milieu- en welzijnsnormen, en er wordt ten zeerste gestreefd naar klimaatbestendigheid. 

Doelstellingen:

  • Ervoor zorgen dat alle bestaande gebouwen scoren op een geaccrediteerd certificeringsschema om meer inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van de gebouwen. Deze certificeringen meten de energie, water, afval, gezondheid, klimaatadaptatie, circulariteit, etc. 

  • Zorg ervoor dat alle nieuwe panden bovengemiddeld scoren in een geaccrediteerd certificatieschema (bijv. minimaal 7,5 of hoger binnen het GPR Gebouw schema)

  • We streven ernaar om in 2022 inzicht te krijgen in de fysieke klimaatrisico's van al onze assets. 

  • Handhaven van de huidige biodiversiteit in onze gebouwen en elk jaar één nieuw initiatief in de portefeuille onderzoeken om de biodiversiteit te vergroten 

  • Ten minste vier keer per jaar met onze huurders in gesprek gaan over duurzaam gebruik van de gebouwen en groenclausules opnemen in de huurcontracten met huurders

  • Onze leveranciers aanspreken op hun duurzaamheidsprestaties

  • Streven naar maximaal circulair afvalbeheer in al onze gebouwen 

  • Streven naar het beperken van het watergebruik in onze panden

bottom of page